Xmarvel – Viên ngậm tăng cường sinh lý phái mạnh

Viên ngậm sinh lý X-Marvel Là Viên Ngậm Tăng Cường Sinh Lý Nam Nhập Khẩu Mỹ. Sản phẩm có thành phần cỏ Cari nhập khẩu từ Mỹ, tăng Testosterone lên gấp nhiều lần. Dạng viên ngậm dễ tan, cô đọng dễ thẩm thấu phát huy tác dụng.